Enerjisa

СТРУКТУРА НА
КОМПАНИЯТА

Enerjisa Europe е дъщернo дружество, изцяло притежаванo от Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., в която партньори са Е.ON и Sabancı Holdingс 50 % на 50 % участие, a структурата на собствеността е чрез търговското дъщерно дружество Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. произвежда електроенергия и търгува с електричество на пазарите за енергия в Турция с 3607 MWs инсталирана мощност за производство на електроенергия. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. е търговското дружество на Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş., което е специализирано в различни сегменти на енергийните пазари. Към днешна дата, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. е най-големият частен производител на енергия по обем и е водеща търговска компания на турския енергиен пазар.

ИСТОРИЯ

Enerjisa Üretim (компания-майка на Enerjisa Europe Kft.) започва да търгува с електроенергия с други държави през 2011 г. и от 2016 г. насам активно търгува в региона (България, Сърбия, Унгария, Гърция). През 2020 г. е създадена Enerjisa Europe за директен достъп до пазарите за електроенергия, газ и емисии за ден напред и в рамките на деня, както и за осигуряване платформа за дейности по произход.

НАШИЯТ ЕКИП

Нашият търговски екип има голям опит в търговията с електроенергия, придобит от няколкогодишно участие в тази сфера. Във всички зони, в които работи, Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. изпълнява своите задължения като разумен търговец във финансово и оперативно отношение.Служителите на Enerjisa Europe имат богат опит в работата на пазара за търговия на електроенергия и свързаните услуги.


Enerjisa Europe разполага със специалисти в обработването на електронни данни, правни и финансови дейности, както и има опит в търговията и производството на електроенергия и газ, както и в решенията за крайния потребител.


Тези ресурси позволяват успешна реализация на бизнеса „търговия с енергия“. За да се постигнат по-добри резултати, ние предвиждаме редовни и подходящи обучения за персонала, както и повишаване на съответните квалификации. Структурата на Enerjisa Europe е показана на фигурата по-долу.
ВИЖТЕ ОРГАНИЗАЦИОННАТА КАРТА

НАШАТА ЦЕЛ

Enerjisa Europe е първата стъпка от разширяването на нашия пазарен обхват към различни пазари, използването на нашето ноу-хау и експертиза в чужбина, създавайки полезни контакти между Турция и Югоизточна Европа с нови партньори. Нашата цел е активно да участваме във всички дейности в търговията с електроенергия и нейното производство в цяла Югоизточна Европа, започвайки с България, Сърбия, Унгария, Румъния и Гърция.

Enerjisa

Какво правим в Enerjisa Üretim:

Производство на електроенергия

Търговия с електроенергия

Търговия с газ

Нестандартни продукти

Услуги

Свържете се с нас

captcha

Нашето местоположение

Компания с ограничена отговорност Enerjisa Europe

  • 2724 Újlengyel, Határ út 12. Hungary
  • +90 216 512 40 01
  • info@enerjisaeurope.com

© 2021 Enerjisa Europe. Powered By KFB