Enerjisa

STRUKTURA
KOMPANIJE

Enerjisa Europe je podružnica u potpunom vlasništvu kompanije Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş, partnerstva kompanija E.ON i Sabancı Holding u odnosu 50%-50%, a struktura vlasništva je izražena kroz trgovačku podružnicu Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.

Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. se bavi proizvodnjom i prodajom energije na energetskim tržištima Turske sa 3608 MW instaliranog kapaciteta za proizvodnju energije. Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. je trgovinska podružnica kompanije Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş, specijalizovana za različite segmente energetskog tržišta. Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. je privatni proizvođač energije sa najvećim obimom proizvodnje energije do danas i vodeća kompanija na polju trgovine energijom na turskom energetskom tržištu.

ISTORIJA

Enerjisa Üretim (glavna matična kompanija kompanije Enerjisa Europe Kft.) započela je međunarodnu trgovinu energijom 2011, a od 2016. veoma aktivno trguje u regionu (Bugarska, Srbija, Mađarska, Grčka). Kompanija Enerjisa Europe je osnovana 2020. radi direktnog pristupa energetskom tržištu dan unapred i iz dana u dan, tržištima gasa i emisije, kao i da bi se obezbedila platforma za aktivnosti pripreme trgovinske razmene.

NAŠ TIM

Naš trgovački tim ima obimno iskustvo u trgovini električnom i drugim vrstama energije stečeno višegodišnjom aktivnošću na tom polju. U svim oblastima u kojima posluje, Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ispunjava svoje obaveze kao trgovac, podjednako u finansijskom i operativnom smislu.Zaposleni kompanije Enerjisa Europe imaju znatno iskustvo u radu na tržištu trgovine električnom energijom i pratećih usluga.


Enerjisa Europe zapošljava stručnjake za obradu podataka, pravne i finansijske aktivnosti, trgovinu energijom i gasom i pripremne finansijske aktivnosti, kao i rešenja za krajnje korisnike.


Ti resursi omogućavaju uspešnu realizaciju poslovanja na polju trgovine energijom. Da bismo ostvarili bolje rezultate, planiramo redovne i odgovarajuće obuke osoblja i unapređenje relevantnih kvalifikacija. Struktura kompanije Enerjisa Europe je prikazana na slici u nastavku.
POGLEDAJTE ORGANIZACIONI GRAFIKON

NAŠ CILJ

Enerjisa Europe je prvi korak u širenju našeg tržišnog dosega na različita tržišta, uz korišćenje našeg poslovnog znanja i stručnosti u inostranstvu i izgradnju sinergije između Turske i zemalja jugoistočne Evrope sa novim partnerima. Cilj nam je da budemo aktivni učesnik u svim aktivnostima trgovine energijom i njene finansijske pripreme u celoj jugoistočnoj Evropi, počevši sa Bugarskom, Srbijom, Mađarskom, Rumunijom i Grčkom.

Enerjisa

Čime se mi, Enerjisa Üretim, bavimo:

Proizvodnja energije

Trgovina energijom

Trgovina gasom

Nestandardni proizvodi

Usluge

Obratite nam se

captcha

Naša lokacija

Enerjisa Europe, društvo ograničene odgovornosti

  • 2724 Újlengyel, Határ út 12. Hungary
  • +90 216 512 40 01
  • info@enerjisaeurope.com

© 2021 Enerjisa Europe. Powered By KFB